Με την αύξηση του αριθμού των αρθροπλαστικών ισχίου και γόνατος παγκοσμίως είναι αναμενόμενο να έχει αυξηθεί ο αριθμός των περιπροθετικών καταγμάτων.

Περιπροθετικά ονομάζουμε τα κατάγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω από τις προθέσεις μιας αρθροπλαστικής ή γύρω από υλικά προηγούμενης οστεοσύνθεσης. Μπορούν να συμβούν κατά την διάρκεια μιας επέμβασης ή συχνότερα αρκετά χρόνια μετά το πρώτο χειρουργείο.

Αποτελούν πολύπλοκους τραυματισμούς στους οποίους θα πρέπει να αποφασιστεί αν θα διατηρηθεί η αρχική πρόθεση ή αν θα αντικατασταθεί και θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση της αρθροπλαστικής μαζί με την οστεοσύνθεση.

Γίνεται κατανοητό ότι η αντιμετώπιση αυτών των τραυματισμών απαιτούν κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία από την πλευρα του χειρουργού τόσο στην χειρουργική των καταγμάτων όσο και σε αυτή της αναθέωρησης αρθροπλαστικών, για ένα καλό αποτέλεσμα.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ