ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Τι είναι τα περιπροθετικά κατάγματα;

  Περιπροθετικά κατάγματα ονομάζονται εκείνα που συμβαίνουν γύρω από τις προθέσεις μιας αρθροπλαστικής ή γύρω από υλικά προηγούμενης οστεοσύνθεσης. Αποτελούν πολύπλοκους τραυματισμούς, των οποίων ο χειρισμός απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία από τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό που αναλαμβάνει την αποκατάσταση.

  Συνήθως τα περιπροθετικά κατάγματα αφορούν σε αρθροπλαστική γόνατος και αρθροπλαστική ισχίου. Υπάρχει, ακόμη, η περίπτωση να προκληθούν και σε οστό ανάμεσα από δύο προϋπάρχουσες αρθοπλαστικές. Παράδειγμα αποτελεί το κάταγμα μηριαίου οστού το οποίο έχει υποβληθεί σε αρθροπλαστική ισχίου και αρθροπλαστική γόνατος.

   

  Από τι προκαλούνται τα περιπροθετικά κατάγματα;

  Τα περιπροθετικά κατάγματα μπορεί να προκληθούν είτε αρκετά χρόνια μετά από το πρώτο χειρουργείο είτε κατά τη διάρκεια μίας επέμβασης. Οι μετεγχειρητικές περιπτώσεις οφείλονται συνήθως σε πτώση του ασθενούς.

  Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των περιστατικών των περιπροθετικών καταγμάτων, σε σύγκριση με παλαιότερα. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των αρθροπλαστικών, κυρίως ισχίου και γόνατος, πράγμα που σχετίζεται με τη συνολική γήρανση του πληθυσμού.

  Συνηθισμένο είναι το φαινόμενο όπου ο ασθενής παραλείπει τον τακτικό έλεγχο μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο, επειδή δε νιώθει ενόχληση. Έτσι, ένα εμφύτευμα που πιθανώς να έχει χαλαρώσει ή φθαρεί δεν εντοπίζεται έγκαιρα και δύναται να προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα.

  Όσον αφορά στους ηλικιωμένους ασθενείς, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μία αρθροπλαστική δεν πραγματοποιείται με την απαιτούμενη προσοχή, λόγω της ηλικίας των πασχόντων. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το εμφύτευμα να έχει μικρή διάρκεια ζωής και να οδηγήσει στη συνέχεια σε περιπροθετικό κάταγμα. Γι’ αυτό, είναι πολύ σημαντικό να επιλέξετε τον κατάλληλο Ορθοπαιδικό Χειρουργό, με εξειδίκευση και εμπειρία σε τέτοια περιστατικά.

   

   

  Από τι εξαρτάται η θεραπεία για τα περιπροθετικά κατάγματα;

  Η αντιμετώπιση ενός περιπροθετικού κατάγματος εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων που πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό. Αυτοί οι παράγοντες είναι οι εξής:

  • η θέση του κατάγματος
  • ο τύπος του κατάγματος
  • η ποιότητα και ποσότητα του οστού στην πάσχουσα περιοχή
  • η σταθερότητα του προϋπάρχοντος εμφυτεύματος
  • η γενική κλινική εικόνα του ασθενούς, όπως η ύπαρξη άλλων παθήσεων και το σωματικό βάρος

   

  Πώς αντιμετωπίζονται τα περιπροθετικά κατάγματα;

  Ανάλογα με τους παράγοντες που αναφέρθηκαν και κατόπιν συζήτησης με τον ασθενή, ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός θα πρέπει να αποφασίσει τον τρόπο αντιμετώπισης.

  Συντηρητική θεραπεία

  Σε περίπτωση που τα περιπροθετικά κατάγματα είναι σταθερά και δεν παρατηρείται χαλάρωση της πρόθεσης, ακολουθείται συντηρητική αντιμετώπιση. Είναι απαραίτητη η ακινητοποίηση του μέλους με γύψο ή νάρθηκα και ελεγχόμενη, σταδιακή φόρτιση της πάσχουσας περιοχής.

  Χειρουργική θεραπεία

  Κατά βάση, τα περιπροθετικά κατάγματα χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης εξαιτίας της πολυπλοκότητάς τους. Βασική απόφαση που λαμβάνεται είναι αν θα διατηρηθεί η αρχική πρόθεση ή αν αυτή θα αντικατασταθεί. Στη δεύτερη περίπτωση, μαζί με την οστεοσύνθεση θα πρέπει να γίνει και αναθεώρηση αρθροπλαστικής.

  Για την οστεοσύνθεση είναι σημαντικό να επιλεγούν τα κατάλληλα υλικά, καθώς και τα κατάλληλα μέσα όπως ράβδοι, πλάκες και βίδες.

  Κατά την αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος ή την αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου ανά περίπτωση, πραγματοποιείται αφαίρεση των παλιών εξαρτημάτων και αντικατάστασή τους συνήθως με μεγαλύτερα.

  Ανεξάρτητα από τη θεραπεία που θα εφαρμοστεί, συστήνεται πάντα η διενέργεια φυσικοθεραπειών για την πιο γρήγορη και σωστή αποκατάσταση του ασθενούς.

  Επικοινωνήστε σήμερα με τον εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό Χειρουργό Κωνσταντίνο Παπουτσή. Διαθέτει πολύχρονη εκπαίδευση και εμπειρία σε όλο το φάσμα της Ορθοπαιδικής Τραυματιολογίας σε αναγνωρισμένα κέντρα τόσο της Ελλάδας όσο και του Λονδίνου. Με την επιστημονική και ταυτόχρονα ανθρώπινη προσέγγισή του, προσφέρει άριστη καθοδήγηση από τη διάγνωση έως την οριστική αντιμετώπιση του δικού σας προβλήματος.

  ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ