ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Υπάρχουν 4 μύες που μετακινούν τον ώμο (υποπλάτιος, υπερακάνθιος, υπακάνθιος, ελάσσων στρογγύλος) .Οι τένοντες των μυών αυτών σχηματίζουν συλλογικά το μυοτενόντιο στροφικό πέταλο. Εκφύονται από την ωμοπλάτη του ώμου και καταφύονται στην κορυφή του βραχίονα (άνω βραχίονα) στα βραχιόνια ογκώματα. Κατά την διαδρομή τους περνούν μέσα από ένα στενό διάστημα λίγο πριν προσκολληθούν στην κορυφή του βραχιονίου.

  Αυτός ο χώρος μπορεί να μειωθεί περαιτέρω με την πάροδο του χρόνου λόγω είτε της εμφάνισης οστεώδους ακίδας είτε πάχυνσης/επασβέστωσης ενός συνδέσμου. Αυτό προκαλεί αυξημένη πίεση στους τένοντες του στροφικού πετάλου η οπία ξεκινά μια αρχικά φλεγμονώδη και επώδυνη αντίδραση στους τένοντες. Αν η πίεση δεν ανακουφιστεί, οι τένοντες μπορεί να υποστούν βλάβη και τελικά να μπορούν να σκιστούν.

  Χειρουργική αντιμετώπιση

  Όταν η μαγνητική τομογραφία αναδείξει ρήξη των τενόντων των στροφέων η θεραπεία μπορεί να είναι χειρουργική αρθροσκοπικά ή ανοικτά . Κατά την αρθροσκοπική χειρουργική επέμβαση, το πρώτο βήμα θα είναι να εκτιμηθεί το εύρος της βλάβης και το μέγεθος της ρήξης καθώς και η θέση της βλάβης.  Στη συνέχεια επιχειρείται συρραφη αυτών των ρήξεων με τεχνικές που περιλαμβάνουν τη χρήση ειδικών ραμμάτων ( άγκυρες) που τοποθετούνται στο οστό και ο τένοντας στη συνέχεια συρράπτεται προς τα κάτω στην ανατομική του θέση.

  Επίσης κατά την διάρκεια της επέμβασης διενεργείται και υπακρωμιακή αποσυμπίεση. Συνήθως, χρειάζονται 3 με 5 μικρές τομές για να επιτραπεί η χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση αυτή γίνεται συνήθως με ημερήσια νοσηλεία. Ο πόνος ελέγχεται γενικά με νευρικό μπλοκ. Μετά το χειρουργείο, το χέρι σας θα τοποθετηθεί σε ειδικό νάρθηκα ανακρέμαση, η οποία θα χρειαστεί για 4 έως και 6 εβδομάδες. Αυτό μπορεί να γίνει ως ημερήσια νοσηλεία ή με διανυκτέρευση στο νοσοκομείο.

  Μετά την επέμβαση

  Οι πρώτες 3 εβδομάδες είναι σημαντικές για την επούλωση της συρραφής οπότε επιτρέπεται ελάχιστη κίνηση στον νάρθηκα. Μεταξύ 3 και 6 εβδομάδων η φυσιοθεραπεία αρχίζει να ανακτά την κίνηση στον ώμο. Θα είστε σε θέση να επιστρέψεται στην οδήγηση μετά από περίπου 2 μήνες. Η τελική φάση είναι μεταξύ 8-16 εβδομάδων. Οι ασκήσεις ενίσχυσης αρχίζουν καθώς η επισκευή είναι τώρα αρκετά ισχυρή. Μετά από 4 μήνες ορισμένα αθλήματα μπορούν να ξαναρχίσουν, αλλά τα αθλήματα που περιλαμβάνουν βαριά ανύψωση και τα αθλήματα επαφής πρέπει να αποφευχθούν μέχρι 6 μήνες μετά τη χειρουργική επέμβαση.

  ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ