Αρθρογραφία

Πιστεύουμε ότι η σωστή ενημέρωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόληψη προβλημάτων υγείας.
Μέσω της αρθρογραφίας μας που θα βρείτε παρακάτω, παρέχουμε με επιστημονικά έγκυρο τρόπο ενημέρωση πάνω σε βασικά θέματα υγείας που αφορούν όλους μας. 

Κάταγμα Λεκάνης Κοτύλης: Αποκατάσταση

Τι είναι το κάταγμα λεκάνης κοτύλης και πώς προκαλείται;   Το κάταγμα λεκάνης κοτύλης αφορά σε τραυματισμό των οστών της λεκάνης και της κοτύλης. Η κοτύλη είναι το τμήμα της λεκάνης που συμμετέχει στην άρθρωση του ισχίου, φιλοξενώντας τη μηριαία κεφαλή στο...

Οστικό Οίδημα Μηριαίας Κεφαλής

Τι είναι το Οστικό Οίδημα Μηριαίας Κεφαλής? Ως οστικό οίδημα μηριαίας κεφαλής, θεωρούμε τον τραυματισμό της κεφαλής του οστού του μηρού. H μηριαία κεφαλή προορίζεται στο να εφαρμόζει σε μια κοιλότητα του ισχίου, την κοτύλη. Πρόκειται για ένα είδος κάκωσης του οστού...

Δυσπλαστικό Ισχίο

Τι είναι το Δυσπλαστικό Ισχίο? Το δυσπλαστικό ισχίο ή αλλιώς δυσπλασία του ισχίου, χαρακτηρίζεται ως μια δομική ανωμαλία, κατά την οποία η κεφαλή του μηριαίου οστού δεν εφάπτει στην κοτύλη. Η κοτύλη είναι μια κοιλότητα που βρίσκεται στο ισχίο και λειτουργεί ως...

Συνδεσμοπλαστική Πρόσθιου Χιαστού: Χειρουργείο & Αποκατάσταση

Τι είναι η «Συνδεσμοπλαστική Πρόσθιου Χιαστού» ; Η Συνδεσμοπλαστική Πρόσθιου Χιαστού αφορά την χειρουργική επέμβαση κατά την οποία ανασκευάζεται ή επισκευάζεται ο πρόσθιος χιαστός. Η χειρουργική επέμβαση πρόσθιου χιαστού ενδείκνυται σε περιπτώσεις βαθιάς ρήξης και στη...

Αρθροπλαστική Ισχίου

Τι είναι η αρθροπλαστική ισχίου; Η αρθροπλαστική ισχίου ορίζεται ως η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία μια επώδυνη άρθρωση ισχίου αφαιρείται και αντικαθίσταται από μια τεχνητή άρθρωση. Η αρθροπλαστική ισχίου αφορά κυρίως περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδας και προτείνεται...

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ